Portfolio

Projekt Zielonego Podwórka – ul. Włościańska 7-17 – Szczecin

Kategoria: Zielone Podwórka
Autor projektu: mgr inż. Krzysztof Kotwas, arch.kraj.
mgr inż. Bartosz Cyranowicz, arch.kraj.
Współpraca: mgr inż. Adam Nieszporek, arch. kraj.
Adres inwestycji: ul. Włościańska 7-17, Pomorzany
Rok opracowania: 2016
Powierzchnia: 2100m2
Zielone PodwĘrka, ul. Wąoėciašska 7-17, Szczecin (4) title photo