Portfolio

Projekt Zielonego Podwórka – ul. Włościańska 7-17 – Szczecin

Kategoria:Zielone Podwórka
Autor projektu:mgr inż. Krzysztof Kotwas, arch.kraj.
mgr inż. Bartosz Cyranowicz, arch.kraj.
Współpraca:mgr inż. Adam Nieszporek, arch. kraj.
Adres inwestycji:ul. Włościańska 7-17, Pomorzany
Rok opracowania:2016
Powierzchnia:2100m2
Zielone PodwĘrka, ul. Wąoėciašska 7-17, Szczecin (4) title photo