Portfolio

Projekt Zielonego Podwórka – ul. Włościańska 55-65 – Szczecin

Kategoria:Zielone Podwórka
Autor projektu:mgr inż. Krzysztof Kotwas, arch.kraj.
mgr inż. Bartosz Cyranowicz, arch.kraj.
Współpraca:mgr inż. Adam Nieszporek, arch. kraj.
Adres inwestycji:ul. Włościańska 55-65, Pomorzany
Rok opracowania:2016
Powierzchnia:1100m2
Zielone PodwĘrko, ul. Wąoėciašska 55-65, Szczecin (7) title photo