Portfolio

Zielone podwórko – al. Jana Pawła II 5-10 / ul. Mazurska 45-46a – Szczecin (Centrum) – etap 2

Kategoria:Program Miejski Zielone Podwórka
Adres inwestycji:al. Jana Pawła II 5-10 / ul. Mazurska 45-46a, Centrum
Inwestor:Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant:GreenUrbanPlanning Barbara Kotwas
Realizacja:sierpień – wrzesień – listopad 2013
Powierzchnia:1300m2
Budżet:154 960,44zł
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, posadzenie roślin, nasadzenia w donicach, wykonanie systemu automatycznego nawadniania, montaż elementów małej architektury, montaż drewnianego ogrodzenia, montaż znaków drogowych, izolacje fundamentów.
Materiał:Polbruk prostokąt, kruszywo łamane 0-31mm, żwir płukany 16-32mm
Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (4) title photo