KFC – ul. Mieszka I / ul. Lednicka – Szczecin

Kategoria: Przestrzeń publiczna
Adres inwestycji: ul. Mieszka I / ul. Lednicka, Szczecin
Inwestor: AmRest Sp. z o.o.
Projektant drogowy: AmRest Sp. z o.o
Projektant roślinności: GreenUrbanPlanning Barbara Kotwas
Realizacja: lipiec 2013
Powierzchnia: 12002
Zakres: prace ziemne, prace brukarskie, wykonanie murów oporowych z prefabrykowanych elementów betonowych, montaż studni wod-kan, malowanie nawierzchni parkingów, palowanie oznakowania poziomego, wykonanie systemu automatycznego nawodnienia, posadzenie roślin
Materiał: Polbruk tetka, mur oporowy Rekers, kruszywo łamane 0-31mm, żwir płukany 16-32mm
KFC mieszka (33) title photo