KFC – ul. Mieszka I / ul. Lednicka – Szczecin

Kategoria:Przestrzeń publiczna
Adres inwestycji:ul. Mieszka I / ul. Lednicka, Szczecin
Inwestor:AmRest Sp. z o.o.
Projektant drogowy:AmRest Sp. z o.o
Projektant roślinności:GreenUrbanPlanning Barbara Kotwas
Realizacja:lipiec 2013
Powierzchnia:12002
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, wykonanie murów oporowych z prefabrykowanych elementów betonowych, montaż studni wod-kan, malowanie nawierzchni parkingów, palowanie oznakowania poziomego, wykonanie systemu automatycznego nawodnienia, posadzenie roślin
Materiał:Polbruk tetka, mur oporowy Rekers, kruszywo łamane 0-31mm, żwir płukany 16-32mm
KFC mieszka (33) title photo