Portfolio

Zielone podwórko – ul. Włościańska 31-41 – Szczecin (Pomorzany)

Kategoria:Program Miejski Zielone Podwórka
Adres inwestycji:ul. Włościańska 31-41, Pomorzany
Inwestor:Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant:GreenUrbanPlanning Barbara Kotwas
Realizacja:Realizacja: sierpień – październik 2011
Powierzchnia:2100m2
Budżet:206 231,48zł
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, posadzenie roślin, wykonanie trawników z rolki oraz wykonanie systemu automatycznego nawadniania, wykonanie i montaż elementów małej architektury, montaż zabawek oraz wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw, wykonanie nowego parawanu śmietnikowego o konstrukcji stalowej.
Materiał:Polbruk płyta chodnikowa 50x50cm, kruszywo łamane 0-31mm, kora sosnowa
Plac zabaw: urządzenia:dwa bujaki sprężynowiece, piaskownica
Włościańska 31-41 (19) title photo