Portfolio

Plac manewrowy Polbruk Tetka – ul. Spółdzielcza / al. Wojska Polskiego – Szczecin (Łękno) – etap I

Kategoria:Przestrzeń publiczna
Adres inwestycji:ul. Spółdzielcza / al. Wojska Polskiego, Łękno
Inwestor:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Kortach”
Projektant:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja:wrzesień 2015
Powierzchnia:450m2
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, montaż odwodnienia z rynien, montaż i regulacja pokryw studni,wykonanie muru oporowego, wykonanie schodów terenowych
Materiał:Polbruk tetka, Polbruk Antara II, kruszywo łamane 0-31mm, odwodnienie liniowe ACU
Społdzielcza I (15) title photo