Portfolio

Zielone podwórko – ul. Włościańska 7-17 – Szczecin (Pomorzany)

Kategoria: Program Miejski Zielone Podwórka
Adres inwestycji: ul. Włościańska 7-17, Pomorzany
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant: Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Wykonawca: Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja: maj 2015, wrzesień/październik 2016
Powierzchnia: 2100m2
Budżet: 254 568,59zł
Zakres: prace ziemne, prace brukarskie, posadzenie roślin, wykonanie trawników z rolki oraz wykonanie systemu automatycznego nawadniania, wykonanie i montaż alementów małej architektury, montaż zabawek oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw
Materiał: Polbruk Nostalie, Polbruk Tetka, kruszywo łamane 0-31mm, żwir płukany 16-32mm
Plac Zabaw:
Urządzenia: linarium, karuzela, bocianie gniazdo, skuter, piaskownica, nawierzchnie bezpieczne Tetrapur PZ4
w-oscia-ska 7-17 (1) - title photo