Portfolio

Zielone podwórko – ul. Włościańska 7-17 – Szczecin (Pomorzany)

Kategoria:Program Miejski Zielone Podwórka
Adres inwestycji:ul. Włościańska 7-17, Pomorzany
Inwestor:Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Wykonawca:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja:maj 2015, wrzesień/październik 2016
Powierzchnia:2100m2
Budżet:254 568,59zł
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, posadzenie roślin, wykonanie trawników z rolki oraz wykonanie systemu automatycznego nawadniania, wykonanie i montaż alementów małej architektury, montaż zabawek oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw
Materiał:Polbruk Nostalie, Polbruk Tetka, kruszywo łamane 0-31mm, żwir płukany 16-32mm
Plac Zabaw:
Urządzenia:linarium, karuzela, bocianie gniazdo, skuter, piaskownica, nawierzchnie bezpieczne Tetrapur PZ4
w-oscia-ska 7-17 (1) - title photo