Portfolio

Zielone podwórko – ul. Włościańska 55-65 – Szczecin (Pomorzany)

Kategoria:Program Miejski Zielone Podwórka
Adres inwestycji:ul. Włościańska 55-65, Pomorzany
Inwestor:Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Wykonawca:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja:sierpień / wrzesień 2016
Powierzchnia:1100m22
Budżet:152 806,06zł
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, wykonanie murka oporowego, posadzenie roślin, wykonanie trawników z siewu, wykonanie i montaż elementów małej architektury, montaż zabawek oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw
Materiał:Polbruk płyta chodnikowa 50x50cm, kruszywo łamane 0-31mm, żwir płukany 16-32mm
Plac zabaw:nawierzchnie bezpieczne Tetrapur PZ4urządzenia – bujak sprężynowy, zestaw Climbo sprawnościowy
w-o-cia-ska (1)- title photo