Portfolio

Zielone podwórko – ul. Jagiellońska 1 i 2 – Szczecin (Centrum)

Kategoria:Program Miejski Zielone Podwórka
Adres inwestycji:ul. Jagiellońska 1 i 2, Centrum
Inwestor:Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant:Green Urban Planning Barbara Kotwas
Wykonawca:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja:listopad 2014
Powierzchnia:650m2
Budżet:128 972,52zł
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, posadzenie roślin, wykonanie i montaż elementów małej architektury
Materiał:Polbruk prostokąt, kruszywo łamane 0-31mm, żwir płukany 16-32mm
1-zielone-podworko-jagiellonska