Portfolio

Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Polubie” – Zatonie

Kategoria: Przestrzeń publiczna
Adres inwestycji: Centrum Rekreacyjno-Sportowe Polubie w Zatoniu
Inwestor: ChSCh we Wrocławiu
Projektant: Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja: maj/czerwiec oraz wrzesień 2014
Powierzchnia: miejsca realizacji zlokalizowane w różnych przestrzeniach OW
Zakres: prace ziemne, prace brukarskie, wykonanie murów i schodów terenowych, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, montaż siłowni zewnętrznej, montaż placu zabaw, wykonanie altan widokowych przy jeziorze, montaż pomostu pływającego, posadzenie roślin, wykonanie trawników z siewu
Materiał: Polbruk tetka, Polbruk Antara II, stopnie splisowane Libet, kruszywo łamane kamienne
zatonie (15) title photo