Portfolio

Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe “Polubie” – Zatonie

Kategoria:Przestrzeń publiczna
Adres inwestycji:Centrum Rekreacyjno-Sportowe Polubie w Zatoniu
Inwestor:ChSCh we Wrocławiu
Projektant:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja:maj/czerwiec oraz wrzesień 2014
Powierzchnia:miejsca realizacji zlokalizowane w różnych przestrzeniach OW
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, wykonanie murów i schodów terenowych, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, montaż siłowni zewnętrznej, montaż placu zabaw, wykonanie altan widokowych przy jeziorze, montaż pomostu pływającego, posadzenie roślin, wykonanie trawników z siewu
Materiał:Polbruk tetka, Polbruk Antara II, stopnie splisowane Libet, kruszywo łamane kamienne
zatonie (15) title photo