Portfolio

Parking kratka ekologiczna – ul. Ku Słońcu – Szczecin (Gumieńce)

Kategoria:Prace brukarskie
Adres inwestycji:ul. Ku Słońcu, Gumieńce
Inwestor:Prywatny
Projektant:
Wykonawca:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Powierzchnia:250m2
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, wykonanie murków, montaż odwodnienia z rynien, montaż odwodnienia liniowego
Materiał:Polbruk Nostalite, krata Eko GeoSystem, kruszywo łamane 0-31mm, geotkanina PP wzmocniona 200gr, odwodnienie liniowe ACU
ku sąošcu (7) title photo