Portfolio

Mury oporowe – ul. Słoneczna Przystań – Siadło – etap 1

Wykonawca:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu

Kategoria: Prace brukarskie
Adres inwestycji: ul. Słoneczna Przystań, Siadło Dolne – etap I
Inwestor: Prywatny
Projektant: Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja: maj 2015, czerwiec 2016
Powierzchnia: 300m2
Zakres: prace ziemne, prace brukarskie, wykonanie murów oporowych z okładziną, wykonanie stopni terenowych
Materiał: Polbruk Urbanika, Polbruk Linea, Libet stopnie Maxima, kruszywo łamane 0-31mm
Siadąo etap I (18) title photo