Portfolio

Ogródek przy szeregowcu – ul. Ujejskiego – Szczecin (Pogodno)

Kategoria:Ogrody
Adres inwestycji:ul. Ujejskiego, Pogodno
Inwestor:Prywatny
Projektant:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Wykonawca:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja:czerwiec/lipiec 2013
Powierzchnia:320m2
Zakres:prace ziemne, prace brukarskie, wymiana podłoża pod trawnik, murki z palisady, rolka z palisady, montaż stopni terenowych, wykonanie systemu automatycznego nawadniania, położenie trawnika z
rolki, nasadzenia, montaż donic i mebli ogrodowych, nasadzenia na dachu, montaż ogrodzenia z drewnianych płotów boazeryjnych
Materiał:Libet stopnie schodowe splitowane kolor pastello, Libet palisada łamana kolor Castello, Libet kravento basso kolor Castello, trawnik z rolki, rośliny Smętowice, drewniane płoty boazeryjne
Ujejskiego (12) title photo