Portfolio

Ogród klasyczny – ul. Słoneczne Wzgórze – Szczecin (Warszewo)

Kategoria:Ogrody
Adres inwestycji:ul. Słoneczne Wzgórze, Warszewo
Inwestor:Prywatny
Projektant:PESTKA Marta Safader
Wykonawca:Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja:kwiecień/maj 2016
Powierzchnia:120m2
Zakres:prace ziemne, wykonanie drenaży oraz studni chłonnych, wymiana podłoża pod trawnik, murki oporowe z podkładów kolejowych, rolka z kostki granitowej, wykonanie systemu automatycznego
nawadniania, położenie trawnika z rolki, nasadzenia
Materiał:Kostka granitowa szara 9x11cm, podkłady kolejowe, trawnik z rolki, rośliny Smętowice, rośliny Rajski Ogród
sąoneczne wzgĘrze (3) title photo