Krzysztof Kotwas

(ur.1981r.)
mgr inż. architekt krajobrazuWspółzałożyciel i współwłaściciel firmy Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu S.C

W Firmie odpowiedzialny za:

  • Kontakt z klientem
  • Projekty
  • Koncepcje
  • Analizy
  • Kosztorysy, kalkulacje, wyceny
  • Prowadzenie inwestycji oraz nadzory autorskie
  • Zamówienia i logistyka

Wykształcenie:

2011 – 2012
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Projektowania Krajobrazu
Zatrudniony na stanowisku asystenta

2010 – 2011
Politechnika Łódzka
Wydział Architektury i Budownictwa
Planowanie Przestrzenne – Studia Podyplomowe
Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

2005 – 2010
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studia dzienne doktoranckie
Temat przewodu:
„Przemiany krajobrazu kulturowego wybranych miejscowości nadmorskich Pomorza Zachodniego – próba diagnozy”

2000 – 2005
Akademia Rolnicza w Szczecinie (obecnie ZUT)
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Projektowania Krajobrazu
Kierunek: Architektura Krajobrazu

Projekt dyplomowy pt.
„Projekt rewitalizacji terenów zieleni miejskiej w Darłowie”
obroniony w 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem

1996 – 2000
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Szczecinie
Klasa matematyczno-fizyczna z poszerzonym językiem angielskim

Konferencje, Warsztaty, Publikacje:
IX Forum Architektury Krajobrazu „Woda w krajobrazie” – temat: Przemiany rzeki w krajobrazie miasta; Szczecin, wrzesień 2006

IX Forum Architektury Krajobrazu – wrzesień 2006 – temat: Rozwój małych portów, a turystyka i rekreacja w krajobrazie miasta na przykładzie Darłowa; Szczecin, wrzesień 2006

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym” – temat: Sylweta krajobrazu kulturowego miejscowości nadmorskich Pomorza Zachodniego na przykładzie Darłowa; Warszawa, kwiecień 2007

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej – wyzwanie XXI wieku” – temat: Rekreacja i turystyka w ujęciu przestrzennym na przykładzie konkursów projektowych; Białystok, maj 2007

I Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu „Sztuka Ochrony i Kształtowania Krajobrazu” – temat: Modernizm szczeciński –krajobraz zabudowy wielorodzinnej; Kraków, wrzesień 2007

Versailles Spring Workshop Le:Notre TWO, Paryż – praca m.in. w grupach tematycznych: krajobraz kulturowy, przestrzenie miejskie, planowanie krajobrazu; uczestnictwo bez referatu; kwiecień 2008

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Możliwości wykorzystania terenów poprzemysłowych i powojskowych na terenie Łodzi – określenie kierunków przekształceń”; uczestnictwo bez referatu, Łódź, grudzień 2010

Międzynarodowa Konferencja i XIV Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz od-nowa” – temat: Krajobraz, jako element reurbanizacji przestrzeni zamieszkania: trzy przykłady; Wrocław, wrzesień 2011 (współautorstwo)

Uczestnik licznych seminariów, warsztatów i szkoleń , m.in.
– Międzynarodowe warsztaty młodych architektów krajobrazu ELASA Mini Meeting – Tartu, Estonia, maj 2007
– Członek Komisji Konkursowej “Cały Szczecin w kwiatach” – 34 edycja, Szczecin 2007
– Członek Zarządu Głównego SPAK (Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu)
– Członek ELASA, ECLAS i LeNotre
– W latach 2006 – 2009 członek Komisji wydziałowych WKŚiR
– W latach 2006 – 2009 organizator i współorganizator wystaw z zakresu architektury krajobrazu
– W latach 2006 – 2010 prowadzący studenckie grupy projektowe w 13 różnorodnych konkursach dotyczących architektury krajobrazu i planowania przestrzennego, m.in. w Australii, Niemczech oraz Polsce