Drenaże, studnie chłonne

System drenaży oraz studni chłonnych jest odpowiedzią na problemy wodno-glebowe terenów o dużej zawartości glin ciężkich, lekkich ora iłów. Ogrody przydomowe powinny mieć w takich przypadku, bardzo dobrze rozbudowany system drenujący teren z nadmiaru wody gruntowej. Wówczas to mamy pewność, że nasz trawnik nie będzie miał efektu „gąbki”, a nasze rośliny będą się rozwijały prawidłowo.

Wykonywane przez nas systemy drenażowe oraz studnie chłonne przelewowe, są wykonywane na najlepszym materiałach. Używamy jedynie rur drenarskich w otulinach kokosowych, które to układane w szerokich rowach wypełnionych następnie żwirem dużych frakcji, będą przez wiele lat spełniał swoją funkcję.

Ważnym, a pomijanym często elementem zdrenowania terenów trudnych, jest wykonanie odpowiednich profili glebowych w całym ogrodzie. Uprzednio przygotowany profil glebowy, składający się z kolejnych warstw odsączających, będzie wpływał na jakość całego ogrodu przydomowego oraz usprawni przepływ wody w rurach drenarskich do studni chłonnych.