Bartosz Cyranowicz


(ur.1983r.)

mgr inż. architekt krajobrazuWspółzałożyciel i współwłaściciel firmy Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu S.C

W Firmie odpowiedzialny za:

  •  Organizację pracy i kierowanie zespołem w trakcie realizacji
  •  Wdrożenie projektu/koncepcji
  •  Koncepcje
  • Wizualizacje

Wykształcenie:

2002 – 2007
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Projektowania Krajobrazu
Kierunek: Architektura Krajobrazu

Projekt dyplomowy pt.
Zagospodarowanie terenu osiedla ‘Kluczewo-Lotnisko’ w Stargardzie Szczecińskim
obroniony w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym

1998 – 2002
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
Profil: Konserwacja zabytków

Uczestnik licznych seminariów, warsztatów i szkoleń , m.in.
– X Warsztaty projektowe „Miasto Ogród – jako wzorzec projektowania ładu przestrzeni” Warszawa, listopad 2006
– Międzynarodowe warsztaty młodych architektów krajobrazu ELASA Mini Meeting – Tartu, Estonia, maj 2007
– I Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu „Sztuka Ochrony i Kształtowania Krajobrazu” – Kraków, wrzesień 2007
– Członek Komisji Konkursowej “Cały Szczecin w kwiatach” – 34 edycja, Szczecin 2007
– Członek SPAK (Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu)

Konkursy/Projekty:
2010
Współpraca
Koncepcja zagospodarowania terenu na Park Nadmorski w Pobierowie – „Park Planet”
Zleceniodawca: Gmina Rewal

2008
Wyróżnienie
Pokażmy Szczecin Światu – Create Szczecin online
Organizator konkursu: Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecina; Google Polska

2006
II Miejsce
KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ TEATRU POLSKIEGOW SZCZECINIE
Organizator konkursu: Zarząd Teatru Polskiego w Szczecinie
Autorzy projektu: Bartosz Cyranowicz, Marta Safader, Ewelina Sierocińska
Prowadzący: dr inż. Eliza Sochacka-Sutkowska

II Miejsce
KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZJUM STO PRZY ULICY TOMASZOWSKIEJ W SZCZECINIE
Organizator konkursu: Dyrekcja szkoły
Autorzy projektu: Bartosz Cyranowicz, Marta Safader, Ewelina Sierocińska
Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Kotwas

Udział
HOBART WATERFRONT INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION
Organizator konkursu: Sullivan Cove Waterfront Autority pod patronatem Planing Institute Australia
Autorzy projektu: Bartosz Cyranowicz, Marta Safader, Ewelina Sierocińska
Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Kotwas